Did Coldplay copy Joe Satriani ???

Joe Satch vs. Coldplay

Let’s see what an expert says 😀

Advertisements

Funny Linux commands =))

% cat “food in cans”
cat: can’t open food in cans

% nice man woman
No manual entry for woman.

% “How would you rate Quayle’s incompetence?
Unmatched “.

% Unmatched “.
Unmatched “.

% [Where is Jimmy Hoffa?
Missing ].

% ^How did the sex change operation go?^
Modifier failed.

% If I had a ( for every $ the Congress spent, what would I have?
Too many (‘s.

% make love
Make: Don’t know how to make love. Stop.

% sleep with me
bad character

% got a light?
No match.

% man: why did you get a divorce?
man:: Too many arguments.

% !:say, what is saccharine?
Bad substitute.

% %blow
%blow: No such job.

% \(-
(-: Command not found.

$ PATH=pretending! /usr/ucb/which sense
no sense in pretending!

$ drink matter
matter: cannot create

Quay phim màn hình với recordmydesktop

1. Cài đặt:

– Fedora

$ sudo yum install gtk-recordmydesktop

– Ubuntu

$ sudo apt-get install gtk-recordmydesktop

– Tải source code tại địa chỉ http://recordmydesktop.sourceforge.net
Lưu ý: các bạn dùng KDE có thể dùng gói qt-recordmydesktop

2. Cách sử dụng:
Rất đơn giản. Bạn chỉ việc vẽ 1 hình chữ nhật bao phủ vùng cần quay rồi ấn record là xong

3. Tùy chỉnh:

Ở phần này các bạn chỉ cần chú ý đến thẻ Performance trong Advanced. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh thẻ Sound sau.

Các tùy chọn trong thẻ Performance:
Frame per second: số khung hình gtk-recordmydesktop sẽ chụp trong 1 giây. Số hình càng lớn thì hình ảnh càng mượt, và tất nhiên càng chiếm nhiều tài nguyên. Tốt nhất nên đặt thông số này trong khoảng từ 15-30 hugs
Encode on the Fly: vừa quay vừa encode video => cực kì tốn tài nguyên crying
Zero Compression: ko nén các file tạm trong quá trình quay. Chọn mục này sẽ tiết kiệm được 1 số tài nguyên máy, bù lại ổ cứng của bạn sẽ đầy thêm chút xíu tongue
Quick subsampling: có tác dụng giảm tải cho máy, đổi lấy việc màu sắc trong video sẽ ko được đẹp như thật batting eyelashes
Full shots at every frame: Nếu có ý định quay phim các hiệu ứng 3D hoặc game thì đây là tùy chọn bắt buộc smug

4. Thu âm khi quay phim

a. Thu âm từ software
– Cài đặt Jack

$ sudo yum install pulseaudio-module-jack alsa-plugins-jack jack-audio-connection-kit qjackctl

– Thêm account của bạn vào nhóm pulse-rt và jackusers

$ sudo usermod -a -G pulse-rt,jackuser "tên_user"

– Edit lại file /etc/security/limits.conf


@jackuser
- rtprio 100
@jackuser
- memlock 4194304
@pulse
-rt - rtprio 100
@pulse
-rt - nice -20

– Log out và log in trở lại.
– Xóa bỏ SUID bit cho pulseaudio

$ sudo chmod -s /usr/bin/pulseaudio

– Tạo file ~/jackd.pa có nội dung như sau


#!/usr/bin/pulseaudio -nF
#
load
-module module-jack-sink
load
-module module-jack-source

load-module module-native-protocol-unix
load
-module module-volume-restore
load
-module module-default-device-restore
load
-module module-rescue-streams
load
-module module-suspend-on-idle
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load
-module module-gconf
.fail
.endif
.ifexists module-x11-publish.so
.nofail
load
-module module-x11-publish
.fail
.endif

– Kill tất cả pulseaudio daemon

$ killall pulseaudio

– Mở Qjackctl bằng cách vào Application > Sound & Video > Qjackctl
– Chạy lại pulseaudio

$ pulseaudio -nF ~/jackd.pa

– Đến đây các bạn có thể cấu hình lại jack 1 chút như hình sau

Tiến hành việc quay phim nào…
– Vào recordmydesktop > Advanced > Sound > chọn Use Jack for audio capture > chọn Pulseaudio Jack Sink:front-left (left hay right đều được [:-P]) > đóng lại và XONG biggrin

b. Thu âm từ microphone
– Kiểm tra sound card và device của bạn, chú ý những phần mà mình tô đậm.


$ aplay
-l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: STAC92xx Digital [STAC92xx Digital]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

– Ok. Bây giờ bạn vào gtk-recordmydesktop > Advanced > Sound. Chỉnh Channels thành 2, Frequency 44100 hoặc 48000.
– Trong phần device, các bạn gõ hw:x,y hoặc plughw:x,y, trong đó x là số card, y là số device. VD: hw:0,0 hoặc plughw:0,0
– Xong biggrin

Sững sờ nghệ thuật 3D trên đường phố

Bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết rằng những khối hình dưới đây được vẽ bằng phấn. Dưới bàn tay của các nghệ sĩ tài năng, chai coca cola khổng lồ nằm trên phố, cô gái nóng bỏng trong bể bơi… trông sống động như thật.

Cứu với!
Người đẹp nóng bỏng…
Rô bốt đại chiến
Thuyền chạy giữa đường
Tháp Eiffel
Nhảy cầu
Đào vàng
Hệ thống cống dưới vỉa hè
Một chú ruồi say thuốc…
Nguồn: dantri.com.vn

Speed up Yum

1. Use axel as a downloading tool

$ wget http://alioth.debian.org/frs/download.php/2659/axel-2.2.tar.gz
$ tar xvzf axel-2.2.tar.gz
$ cd axel-2.2
$ ./configure –i18n=1
$ make
$ sudo make install
$ wget http://cnfreesoft.googlecode.com/svn/trunk/axelget/axelget.conf
$ wget http://cnfreesoft.googlecode.com/svn/trunk/axelget/axelget.py
$ sudo cp axelget.conf /etc/yum/pluginconf.d/
$ sudo cp axelget.py /usr/lib/yum-plugins/

2. Use yum-fastestmirror plugin to choose fastest mirror

$ sudo yum install yum-fastestmirror

3. Update yum

$ sudo yum clean all
$ sudo yum update

Loaded plugins: axelget, fastestmirror, refresh-packagekit
Determining fastest mirrors
* fedora: mirror.stanford.edu
* rpmfusion-free-updates: mirror.web-ster.com
* rpmfusion-nonfree-updates: mirror.web-ster.com
* rpmfusion-free: mirror.web-ster.com
* updates: mirror.stanford.edu
* rpmfusion-nonfree: mirror.web-ster.com
...

Done.
Enjoy the speed !!! 😀

Fix lỗi “failed to get a TID:” sau khi update Fedora 10

Vừa mới update em Fedora thì gặp ngay lỗi này 😦 . Add/Remove Program ko thể nào tìm package được, click vào Software Source thấy trắng trơn, ko hiện ra repo nào 😦 , còn anh Services thì rẫy đành đạch 1 lúc rồi cũng ngỏm luôn. Đang lo lắng ko biết có phải do sáng nay mình táy máy nghịch gì ko, quả này có khi phải cài lại máy chứ chẳng chơi 😦 .

Tuy nhiên, trước khi đi đến cái quyết định “điên rồ” ấy, tớ đã đánh liều vào FedoraForum hỏi thử ^^.  A, may quá !!!  Cả thiên hạ đều bị giống mình 😀 , thế là ko phải cài lại rồi :-)).  Mà cách chữa cũng cực kỳ đơn giản nhớ 😀

– Tạo backup cho file /etc/dbus-1/system.conf.backup
$ sudo cp /etc/dbus-1/system.conf /etc/dbus-1/system.conf.backup

– Tiến hành sửa lỗi
$ sudo gedit /etc/dbus-1/system.conf

– Tìm 2 dòng

<allow send_destination=”org.freedesktop.DBus”/>
<allow receive_sender=”org.freedesktop.DBus”/>

và thay bằng:

<allow send_destination=”*”/>
<allow receive_sender=”*”/>

– Reboot lại máy => Bug’s fixed 😀